Marker Wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land en een bijzondere nieuwe vaarbestemming in het Markermeer. Een uniek natuurgebied in ontwikkeling. Natuureilanden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling, zowel onder als boven water en is daarom een natuurparadijs voor vissen en vogels.

 

Vaar mee met ms Waddenzee, ga aan land bij het nieuwste stukje Nederland en laat je verwonderen over een van de grootste natuurprojecten van West-Europa. Leer over ecologisch herstel door verbetering van de bodem- en waterkwaliteit

Boek nu jouw expeditie

 

Nieuw Land Experience verzorgt vaartochten en tours door Flevoland onder andere naar Nationaal Park Nieuw Land en Werelderfgoed Schokland.
De vaartochten en tours hebben een gids aan boord, die de passagiers meeneemt in de unieke ontstaansgeschiedenis van Flevoland: Nieuw Land op de zeebodem.