Nieuwland – Oostvaardersplassen Almere

29,50 euro voor kinderen en 39,50 euro voor volwassenen 5 uren 30 minuten

Opstapplek:
Nieuw Land VR Bus
Koetsierbaan 2
1315 SE Almere (Voor het Leonardo Hotel in Almere-Stad)

Tijdstip: 10.00 uur
Terug bij opstapplek: (Koetsierbaan 2 in Almere) Ca. 15.15 uur

 

Vaardata:
Zaterdag 21 mei
Zondag 12 juni
Zondag 10 juli
Zaterdag 20 augustus
Zaterdag 27 augustus
Zondag 11 september
Zaterdag 15 oktober

Categorie: